http://wap.satcentrum.sk



WAP stránky si môžete prezrieť na ktoromkoľvek mobilnom telefóne s podporou WAP 1.2